میوه ها Fruit

میوه اژدها

میوه اژدها

هر 1 عدد 182,000 تومان

آووکادو

آووکادو

هر 1 عدد 97,000 تومان

موز

موز

هر 1 کیلوگرم 38,000 تومان

پرتقال

پرتقال

جنگلی

هر 1 کیلوگرم 42,000 تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

هر 1 کیلوگرم 35,000 تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

هر 1 کیلوگرم 27,000 تومان

آناناس

آناناس

هر 1 عدد 182,000 تومان

سیب زرد

سیب زرد

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

هلو

هلو

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

کیوی

کیوی

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

انبه

انبه

هر 1 کیلوگرم 102,000 تومان

شلیل

شلیل

هر 1 کیلوگرم 52,000 تومان

لیمو ترش سبز

لیمو ترش سبز

هر 500 گرم 26,000 تومان

توت فرنگی

توت فرنگی

هر 500 گرم 36,000 تومان

زردآلو

زردآلو

هر 1 کیلوگرم 62,000 تومان

زردآلو

زردآلو

نصیری

هر 1 کیلوگرم 67,000 تومان

آلو

آلو

قرمز

هر 1 کیلوگرم 52,000 تومان

سیب گلاب

سیب گلاب

هر 1 کیلوگرم 42,000 تومان

ازگیل

ازگیل

جنگلی

هر 1 کیلوگرم 52,000 تومان

گیلاس

گیلاس

معمولی

هر 1 کیلوگرم 52,000 تومان