میوه ها Fruit

میوه اژدها

میوه اژدها

هر 1 عدد 182,000 تومان

آووکادو

آووکادو

هر 1 عدد 97,000 تومان

موز

موز

هر 1 کیلوگرم 42,000 تومان

پرتقال

پرتقال

شهسوار

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

پرتقال

پرتقال

تامسون شمال

هر 1 کیلوگرم 20,000 تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

نارنگی

نارنگی

هر 1 کیلوگرم 27,000 تومان

نارنگی

نارنگی

تخم پاکستانی

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

نارنگی

نارنگی

پیچ

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

انگور کشمشی

انگور کشمشی

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

انگور

انگور

هر 1 کیلوگرم 27,000 تومان

آناناس

آناناس

هر 1 عدد 182,000 تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

هر 1 کیلوگرم 27,000 تومان

سیب زرد

سیب زرد

هر 1 کیلوگرم 22,000 تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

هر 1 کیلوگرم 22,000 تومان

به

به

هر 1 کیلوگرم 42,000 تومان

کیوی

کیوی

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

انبه

انبه

هر 1 کیلوگرم 322,000 تومان

توت فرنگی

توت فرنگی

هر 500 گرم 43,500 تومان

ازگیل

ازگیل

هر 1 کیلوگرم 42,000 تومان