به

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 72,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد به

  • رنگ
  • زرد کم رنگ زرد
  • مزه
  • ترش / اومامی
  • ویتامین
  • ویتامین آ / ویتامین ث / ویتامین کا / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۲ / ویتامین ب۳ / ویتامین ب۶ / ویتامین ب۹
  • فصل
  • پاییز / زمستان
  • مواد تشکیل دهنده
  • کلسیم / سدیم / پتاسیم / آهن / منیزیم / فسفر / روی
محصولات مشابه