ملون

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 27,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد ملون

  • رنگ
  • زرد پررنگ نارنجی کم رنگ سبز کم رنگ
  • مزه
  • شیرین
  • فصل
  • بهار / تابستان
  • ویتامین
  • ویتامین ای / ویتامین کا / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۲ / ویتامین ب۳ / ویتامین ب۶ / ویتامین ب۹
  • مواد تشکیل دهنده
  • پتاسیم / کلسیم / آهن / منیزیم / روی / کاروتن-β (بتا) / زآگزانتین
محصولات مشابه