میوه اژدها

5.0

واحد خرید: عدد

هر 1 عدد 152,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 عدد می باشد.
اطلاعاتی در مورد میوه اژدها

  • رنگ
  • قرمز کم رنگ صورتی پررنگ
  • مزه
  • شیرین / اومامی
  • فصل
  • چهارفصل
  • ویتامین
  • ویتامین ث / ویتامین ای
  • مواد تشکیل دهنده
  • آهن / منیزیم
محصولات مشابه