موز

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 82,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد موز

  • رنگ
  • زرد سبز کم رنگ
  • مزه
  • شیرین
  • فصل
  • چهارفصل
  • ویتامین
  • ویتامین آ / ویتامین ث / ویتامین ای / ویتامین کا / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۲ / ویتامین ب۳ / ویتامین ب۵ / ویتامین ب۶ / ویتامین ب۹
  • مواد تشکیل دهنده
  • کلسیم / پتاسیم / آهن / منیزیم / فسفر / روی / کاروتن-β (بتا) / زآگزانتین
محصولات مشابه