گوجه سبز

5.0

واحد خرید: گرم

هر 500 گرم 51,000 تومان

هر واحد خرید محصول 500 گرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد گوجه سبز

  • رنگ
  • سبز کم رنگ سبز
  • مزه
  • ترش / اومامی
  • فصل
  • بهار / تابستان
  • ویتامین
  • ویتامین آ / ویتامین ث / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۲ / ویتامین ب۳
  • مواد تشکیل دهنده
  • پتاسیم / کلسیم / آهن / فسفر
محصولات مشابه