خربزه

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد خربزه

  • رنگ
  • نارنجی کم رنگ سبز کم رنگ
  • مزه
  • شیرین
  • ویتامین
  • ویتامین ث / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۳
  • فصل
  • تابستان / پاییز
  • مواد تشکیل دهنده
  • کلسیم / پتاسیم / فسفر
محصولات مشابه