بالنگ

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 47,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد بالنگ

  • رنگ
  • زرد سبز کم رنگ سبز
  • مزه
  • ترش
  • ویتامین
  • ویتامین ث / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۲ / ویتامین ب۳ / ویتامین ب۶ / ویتامین ب۹
  • فصل
  • پاییز / زمستان
  • مواد تشکیل دهنده
  • کلسیم / پتاسیم / آهن / روی / کاروتن-β (بتا)
محصولات مشابه