پاپایا (خربزه درختی)

5.0

واحد خرید: عدد

هر 1 عدد 62,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 عدد می باشد.
اطلاعاتی در مورد پاپایا (خربزه درختی)

  • رنگ
  • زرد پررنگ نارنجی سبز
  • مزه
  • شیرین / اومامی
  • ویتامین
  • ویتامین آ / ویتامین ث / ویتامین ای / ویتامین کا / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۳ / ویتامین ب۵ / ویتامین ب۹
  • فصل
  • چهارفصل
  • مواد تشکیل دهنده
  • کلسیم / پتاسیم / منیزیم
محصولات مشابه