انار

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 57,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد انار

  • رنگ
  • قرمز
  • مزه
  • شیرین
  • ویتامین
  • ویتامین آ / ویتامین ث / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۲ / ویتامین ب۳
  • فصل
  • پاییز
  • مواد تشکیل دهنده
  • کلسیم / سدیم / پتاسیم / آهن