شفتالو

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد شفتالو

  • رنگ
  • زرد پررنگ قرمز نارنجی کم رنگ نارنجی
  • مزه
  • شیرین / اومامی
  • فصل
  • پاییز
  • ویتامین
  • ویتامین آ / ویتامین ث / ویتامین ای / ویتامین کا / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۲ / ویتامین ب۳ / ویتامین ب۶ / ویتامین ب۹
  • مواد تشکیل دهنده
  • پتاسیم / کلسیم / آهن / منیزیم / فسفر / روی / کاروتن-β (بتا) / زآگزانتین