زیتون سبز

بدون هسته فله

5.0

واحد خرید: گرم

هر 500 گرم 62,000 تومان

هر واحد خرید محصول 500 گرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد زیتون سبز

  • رنگ
  • سبز سبز پررنگ
  • مزه
  • شور
  • فصل
  • چهارفصل
  • ویتامین
  • ویتامین آ
  • مواد تشکیل دهنده
  • فسفر / سدیم / منیزیم / کلسیم / آهن