خیار بوستان

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد خیار بوستان

  • رنگ
  • سبز پررنگ سبز
  • ویتامین
  • ویتامین آ / ویتامین ث / ویتامین ای / ویتامین کا / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۳ / ویتامین ب۶
  • فصل
  • چهارفصل
  • مواد تشکیل دهنده
  • کلسیم / پتاسیم / آهن / منیزیم / فسفر / روی / کاروتن-β (بتا)
محصولات مشابه