سبزی خرد شده

آش - خورشت - کوکو - پلو

5.0

واحد خرید: گرم

هر 500 گرم 29,000 تومان

هر واحد خرید محصول 500 گرم می باشد.
محصولات مشابه