ازگیل

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 52,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد ازگیل

  • رنگ
  • قهواه ای کم رنگ قهوه ای
  • ویتامین
  • ویتامین آ / ویتامین ث / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۶
  • مواد تشکیل دهنده
  • کلسیم / آهن
محصولات مشابه