گریپ‌فروت

5.0

واحد خرید: کیلوگرم

هر 1 کیلوگرم 20,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 کیلوگرم می باشد.
اطلاعاتی در مورد گریپ‌فروت

  • رنگ
  • زرد زرد پررنگ قرمز کم رنگ
  • مزه
  • ترش / تلخ / اومامی
  • فصل
  • پاییز / زمستان
  • ویتامین
  • ویتامین آ / ویتامین ث / ویتامین ای / ویتامین کا / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۲ / ویتامین ب۳ / ویتامین ب۴ / ویتامین ب۵ / ویتامین ب۶ / ویتامین ب۹
  • مواد تشکیل دهنده
  • پتاسیم / کلسیم / آهن / منیزیم / فسفر / روی
محصولات مشابه