نارگیل

5.0

واحد خرید: عدد

هر 1 عدد 72,000 تومان

هر واحد خرید محصول 1 عدد می باشد.
اطلاعاتی در مورد نارگیل

  • رنگ
  • قهوه ای قهوه ای پررنگ
  • فصل
  • چهارفصل
  • ویتامین
  • ویتامین ای / ویتامین ب۱ / ویتامین ب۲ / ویتامین ب۳
  • مواد تشکیل دهنده
  • پتاسیم / آهن / فسفر
محصولات مشابه