فرآوری شده Procesada

خیارشور

خیارشور

بطری بزرگ

هر 1 بطری 47,000 تومان

خیارشور

خیارشور

فله

هر 500 گرم 18,500 تومان

آلبالو خشک

آلبالو خشک

سوپر

هر 500 گرم 52,000 تومان

زیتون سبز

زیتون سبز

هر 500 گرم 31,000 تومان

خرما

خرما

هر 1 کیلوگرم 52,000 تومان

زیتون سیاه

زیتون سیاه

نا موجود
قیسی

قیسی

نا موجود