میوه ها Fruit

توت فرنگی

توت فرنگی

هر 500 گرم 36,000 تومان

توت سفید

توت سفید

هر 500 گرم 26,000 تومان

توت سیاه

توت سیاه

هر 500 گرم 36,000 تومان

شاه‌توت

شاه‌توت

نا موجود
زرشک

زرشک

نا موجود
تمشک سیاه

تمشک سیاه

نا موجود
زالزالک

زالزالک

نا موجود
تمشک

تمشک

نا موجود
زغال‌اخته

زغال‌اخته

نا موجود