صیفی‌جات Bushes

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

هر 1 کیلوگرم 20,000 تومان

هندوانه

هندوانه

هر 1 کیلوگرم 10,000 تومان

خیار

خیار

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

کدو

کدو

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

خربزه

خربزه

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

طالبی

طالبی

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

بادمجان

بادمجان

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

زنجبیل

زنجبیل

هر 250 گرم 89,000 تومان

بلال(ذرت)

بلال(ذرت)

هر 1 کیلوگرم 52,000 تومان

گوجه فرنگی گلخانه

گوجه فرنگی گلخانه

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

خیار بوستان

خیار بوستان

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

طالبی جانان

طالبی جانان

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

هر 500 گرم 92,000 تومان

بادمجان دلمه ای

بادمجان دلمه ای

هر 1 کیلوگرم 32,000 تومان

ملون

ملون

هر 1 کیلوگرم 27,000 تومان

خیار درختی

خیار درختی

هر 1 کیلوگرم 42,000 تومان

هندوانه زرد

هندوانه زرد

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

قارچ فله

قارچ فله

نا موجود
شلغم

شلغم

نا موجود
کمبوزه

کمبوزه

نا موجود