میوه ها Fruit

انجیر

انجیر

انجیر سیاه

هر 500 گرم 24,500 تومان

انجیر

انجیر

انجیر سفید

هر 500 گرم 37,000 تومان