فرآوری شده Procesada

زیتون بدون هسته سنت

زیتون بدون هسته سنت

هر 650 گرم 33,300 تومان

زیتون سیاه

زیتون سیاه

نا موجود
زیتون سبز

زیتون سبز

نا موجود