خشکبار Nuts

گردو

گردو

خارجی آمریکا

هر 500 گرم 92,000 تومان

گردو

گردو

فوق سوپر باسمنج

هر 500 گرم 117,000 تومان

پسته

پسته

هر 250 گرم 68,500 تومان

شاه بلوط

شاه بلوط

نا موجود
بادام

بادام

نا موجود
پسته تازه

پسته تازه

نا موجود
گردوی تازه

گردوی تازه

نا موجود
سنجد

سنجد

نا موجود
تمر هندی

تمر هندی

نا موجود