فرآوری شده Procesada

خیارشور

خیارشور

بطری بزرگ

هر 1 بطری 47,000 تومان

آلبالو خشک

آلبالو خشک

سوپر

هر 500 گرم 52,000 تومان

زیتون سبز

زیتون سبز

هر 500 گرم 31,000 تومان

خرما

خرما

هر 1 کیلوگرم 52,000 تومان

خرما

خرما

تازه(فله ای)

هر 500 گرم 51,000 تومان

زیتون سیاه

زیتون سیاه

نا موجود
قیسی

قیسی

نا موجود