سبزیجات Vegetables

کلم بروکلی

کلم بروکلی

هر 500 گرم 44,000 تومان

فلفل دلمه رنگی

فلفل دلمه رنگی

هر 500 گرم 39,000 تومان

فلفل دلمه سبز

فلفل دلمه سبز

هر 500 گرم 26,000 تومان

فلفل شیرین

فلفل شیرین

ترکیه

هر 500 گرم 36,000 تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

هر 1 کیلوگرم 25,000 تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

ریز

هر 1 کیلوگرم 17,000 تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

ریز

هر 1 کیلوگرم 12,000 تومان

پیاز

پیاز

ریز
نا موجود
کرفس

کرفس

هر 500 گرم 16,000 تومان

هویج

هویج

هر 1 کیلوگرم 14,000 تومان

سیر

سیر

پاک شده

هر 500 گرم 31,000 تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن

هر 500 گرم 11,000 تومان

برگ مو

برگ مو

شور بطری

هر 1 بطری 62,000 تومان

برگ مو

برگ مو

هر 250 گرم 32,000 تومان

باقالا

باقالا

هر 1 کیلوگرم 37,000 تومان

نخود فرنگی

نخود فرنگی

هر 1 کیلوگرم 42,000 تومان

سبزی خوردن پاک شده

سبزی خوردن پاک شده

هر 500 گرم 39,000 تومان

گل کلم

گل کلم

هر 500 گرم 26,000 تومان

ریواس

ریواس

هر 500 گرم 34,000 تومان

کنگر پاک شده

کنگر پاک شده

هر 500 گرم 117,000 تومان