میوه ها Fruit

میوه اژدها

میوه اژدها

هر 1 عدد 182,000 تومان

آووکادو

آووکادو

هر 1 عدد 97,000 تومان

موز

موز

هر 1 کیلوگرم 45,000 تومان

آناناس

آناناس

هر 1 عدد 182,000 تومان

انبه

انبه

هر 1 کیلوگرم 102,000 تومان

نارگیل

نارگیل

سایز بزرگ

هر 1 عدد 92,000 تومان